Dostawca serwisu

AC CORTES – Piotr Kalinkowski, Artur Piechowicz Spółka Jawna
ul. Sobieskiego 23
26-600 Radom

SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
Nr KRS: 0000027507
Numer  identyfikacji podatkowej:  796-007-64-02
Wysokość kapitału zakładowego: 1 900 000,00 PLN